Header image
line decor
     home contact zoeken    
line decor
 

 

Een tuin huren

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap via het Aanmeldingsformulier. U kunt dit ook verkrijgen bij een bezoek aan ons complex in de kantine.

Afhankelijk van of er al of niet per direct een tuin beschikbaar is, kunt u lid of aspirant-lid worden van de vereniging. Eerst wordt U voorgedragen aan het bestuur, na toelating, plaatsen wij u op de wachtlijst. Ook heeft u als aspirant lid een jaar (proeftijd) voor u permanent lid voor onbepaalde tijd kunt toe- treden. Na wederzijdse goedkeuring.

Een volkstuin is leuk, maar kost ook tijd en beginnende tuinders vergissen zich daar nog wel eens in. Om een kleine richtlijn te geven (en dat is maar een beetje een wilde greep, het hangt ook af van wat u wilt en zaait): voor een tuintje van 200 vierkante meter moet u zeker rekenen op minimaal 10 uur per week om alles goed te kunnen verzorgen.

Bedenk dat als er jonge zaailingen zijn uitgeplant en het een week niet regent, u wel om de 2 dagen even water moet geven. En bedenk dat de zomer de hoogtijdagen zijn op de tuin. Het zaaien, planten, wieden, etc. is in het voorjaar gedaan, de oogst valt over het algemeen midden in de zomer.

Overzicht van de eenmalige en jaarlijkse kosten.

Soort lidmaatschap

Eenmalige kosten

Jaarlijkse kosten

Leden (huren een tuin)

 

 

Inschrijfgeld

€25,00

 

Sleutelgeld

€20,00

 

Pacht

 

€0,65 per m2

Borg schone tuin €250,00  

Jaarlijkse bijdrage faciliteiten

 

€25,-

Tuindienst per lid per jaar: 1 dagdeel in het voorjaar en 1 dagdeel in het najaar.

 

 

Boete bij het niet verrichten van de tuindienst.

€50,- per keer

 

Aspirant-leden (staan op de wachtlijst voor een tuin)

 

 

Inschrijfgeld

€25,-

 

Contributie

 

€25,-

 

 

 

Ere- leden

 

Vrijgesteld van contributie.

Leden van verdienste

 

Vrijgesteld van contributie.

Begunstigers (donateurs)

 

€25,- per jaarTuin opzeggen

Als  een tuinder wil stoppen met zijn/haar tuin, moet een schriftelijke opzegging worden gestuurd aan het bestuur. Ook moet de opzegging 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar worden gedaan (dus vr 1 november!!). Als de opzegging niet tijdig en schriftelijk wordt gedaan, blijft de pachter de pachtsom en alle andere kosten voor een volgend jaar verschuldigd.

line decor